1. Wydarzenie jest skierowane do osób mieszkających na terenie Polski lub dysponujących adresem korespondencyjnym w tym kraju. Wiąże się to m.in. z koniecznością wysłania ewentualnych nagród. Organizatorzy podkreślają, iż niektóre gry mogą mieć blokadę regionalną ograniczoną do terenu Polski.
 2. Uczestnik wydarzenia musi mieć ukończone 16 lat.
 3. Każdy Uczestnik może jednorazowo wypełnić i przesłać tylko jeden formularz. W wypadku wykrycia nieprawidłowości, Uczestnik zostaje zdyskwalifikowany.
 4. Uczestnik, który w formularzu w polu “Nick” wpisze słowo powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe zostaje zdyskwalifikowany.
 5. Test obejmuje 50 pytań. Na każde pytanie są do wyboru 4 odpowiedzi (oznaczone literami a, b, c, d), w tym tylko jedna poprawna.
 6. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi Uczestnik otrzymuje 1 punkt. Za odpowiedź niepoprawną Uczestnik otrzymuje 0 punktów. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w trakcie całego testu: 50
 7. Rozstrzygnięcie konkursu: Pierwsze miejsce zdobywa uczestnik, który otrzyma największą ilość punktów. W wypadku zdobycia takiej samej samej ilości punktów przez kilku Uczestników, o kolejności miejsc jakie zajmują Uczestnicy z taką samą ilością punktów decyduje czas przesłania przez nich wypełnionego formularza - najwyższe miejsce zajmie osoba, która złoży formularz najszybciej, kolejne następna w kolejności itd. Czas przesłania formularza liczy się od momentu udostępnienia formularza (tj. od godziny 18:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego (CEST) 26 czerwca 2016r.).
 8. Zastrzegamy sobie prawo do błędu merytorycznego w odpowiedziach na zadawane pytania. W wypadku błędu, takie pytanie zostanie unieważnione, a odpowiedź wybrana przez uczestnika w formularzu nie będzie dawała żadnych punktów.
 9. Wszelkie sprawy i sytuacje sporne są rozstrzygane indywidualnie przez organizatorów.
 10. Nie odpowiadamy za problemy techniczne stojące po stronie użytkownika lub stron trzecich (np. połączenie internetowe, problemy z wyświetleniem formularza z pytaniami, itp.).
 11. Ogłoszenie wyników nastąpi jak najszybciej, lecz nie później niż 26 lipca 2016r.
 12. Wydarzenie nie jest komercyjne, ma charakter rozrywkowo-edukacyjny.
 13. Każdy z Uczestników chcący wziąć udział w wydarzeniu “Matura z gier komputerowych” akceptuje niniejszy Regulamin jak i Zasady wydarzenia oraz wyraża zgodę na opublikowanie swojego nicku/pseudonimu na liście zwycięzców w przypadku ewentualnej wygranej.
 14. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

Organizatorzy:

Tomasz “Łoś” - losiugra(małpa)gmail.com

Piotr “kycu” - hello(małpa)kycu.net

Adres do korespondencji: info(małpa)maturazgier.pl

Sponsor główny

Partnerzy

 

 

 

.